Záruční podmínky pro dveřní madla

PDF verze

Záruční podmínky pro dveřní madla

 

Na dodané výrobky dáváme záruku 24 měsíců od data prodeje (dodání) za předpokladu

dodržení těchto podmínek:

1. Dveřní madla jsou určena hlavně do prostředí dokončených staveb. Z tohoto důvodu

doporučujeme montovat výrobky do staveb až po dokončení vnitřních stavebních

prací.

2. Montáž dveřních madel doporučujeme i s obalem (PE rukávem), který lze odstranit

těsně před předáním stavby.

3. Při následných stavebních prací doporučujeme madlo buďto odšroubovat nebo musí

být zabráněno styku abrasivních částic a agresivních látek s madlem pomocí vhodného

obalu. K čištění se nesmí používat chemikálie a rozpouštědla.

4. Vady vzhledu a kompletnost výrobků lze reklamovat při přejímce, ostatní skryté vady

lze v průběhu záruční doby kdykoli písemně reklamovat.

5. V případě neoprávněné reklamace (neodborné zacházení, nesprávné ošetřování, atd.)

bude odběrateli účtován manipulační poplatek ve výši 200,- Kč na pokrytí nákladů

spojených s příjmem, vybalením, zabalením, vydáním a doručením reklamovaného

kusu zpět zákazníkovi.

6. Lakovaná, chromovaná a mosazná madla nedoporučujeme montovat do míst, kde jsou

vystaveny nepříznivým klimatickým podmínkám (nadměrná vlhkost, teplota, kyselost

apod.), vlivem tohoto prostředí může dojít k poškození povrchové úpravy madel.

Lakovaná madla nedoporučujeme používat pro velmi frekventovaná místa jako např.

vstupy do veřejných budov či panelových domů. Je to z důvodu menší odolnosti

povrchové úpravu vůči mechanickému poškození.

7. Chromovaná madla vůbec nedoporučujeme do exteriérového prostředí, proto se na

takové použití záruka nevztahuje.

8. Nerezová madla jsou standardně vyráběna z jakosti 1.4301, která není určena pro

použití v agresivním prostředí s vyšší koncentrací chemických látek jako je chlor,

různé soli atd., kde se u této jakosti může projevit koroze. Pro tato náročnější prostředí

je nutné použití vyšší jakosti 1.4404, případně jiné vhodnější.

9. Záruka se nevztahuje na jakékoliv mechanické poškození madel.